ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Akce školy 2017/2018

Zápis do prvních tříd

U nás už jsou naši budoucí prvňáčci zapsaní!

V úterý 17.duban proběhl na naší škole zápis předškoláků do prvních tříd pro rok 2018/2019.

Jak už je u nás zvykem, celá akce proběhla ve velmi milé a přátelské atmosféře.

Pro každé dítě byl vyhraněn čas, který strávilo se svými nejbližšími přímo u samotného zápisu. Čekaly na ně úkoly týkající se všech důležitých oblastí, které má každý správně připravený předškolák ovládat (grafomotorika, předčíselné představy, zrakové vnímání, apod.).

Kromě zápisu si mohly děti vyzkoušet i úkoly a soutěže, které pro ně připravili jejich budoucí spolužáci z 1.stupně. Občerstvení u kávy, vody a muffinů, které pekli jak jinak než naši žáci, je a jejich rodiče poté čekalo ve školní družině.

Těšíme se na viděnou v září!

Stali jsme se oficiální eTwinningovou školou

Evropské centrální středisko pro eTwinning nám udělilo certifikát „eTwinningová škola“. Je to skvělý úspěch celého eTwinningového týmu na naší škole.

Oceněné školy jsou v tomto směru průkopníky a příkladem pro všechny školy v komunitě eTwinning. 

Ocenění jsme získali za příkladnou práci např. v těchto oblastech:

·         digitální postupy

·         postupy v oblasti e-bezpečnosti

·         inovativní a tvůrčí přístupy k pedagogice

·         podpora průběžného profesního rozvoje zaměstnanců

·         podpora společného učení členů sboru a studentů

https://www.etwinning.net/cz/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm

V letošním školním roce se naše škola zapojila hned do tří projektů: Malí kolednící, Reise mit! a Schoolovision. Více se o projektech dozvíte v sekci eTwinning.

Okrskové kolo ve vybíjené

Z tradičního turnaje ve vybíjené si naši borci odvezli 2. místo.

V pátek 6.dubna se naši žáci 3. -5.ročníku zúčastnili tradičního okrskového kola ve vybíjené ve Velkých Pavlovicích. V dramatickém finále se ZŠ Kobylí nám v prodloužení hry první místo uniklo jen o vlásek a získali jsme tedy krásné druhé místo.

Matematický Klokan

Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. ročníku ve všech čtyřech věkových kategoriích.

Šikovní prvňáčci si vyzkoušeli také kategorii Cvrček, ve které velmi dobře obstáli.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.

Dnes se již této soutěže účastní 6 milionů soutěžících z 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Klokan bez hranic. Více informací a starší kola i s výsledky ke stažení naleznete na http://matematickyklokan.net/

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Cvrček na zkoušku

Adam Forejtník

1.A

Tomáš Sadílek

1.A

Oliver Leysek

1.A

KATEGORIE: Cvrček (2. – 3. ročník)

Anežka Ziaťková

3.B

Ondřej Moravec

3.B

Amálie Vrbová

3.B

KATEGORIE: Klokánek (4. – 5. ročník)

Jakub Slaný

4.A

Mia Ševčíková

4.A

Dobromila Klepáčová

4.A

KATEGORIE: Benjamin (6. – 7. ročník) – 25 řešitelů

Kryštof Plot

7.A

Jan Franc

6.A

Pavel Brtníček

7.A

KATEGORIE: Kadet (8. – 9. ročník) – 24 řešitelů

Adéla Rohrerová

9.A

Jakub Otřísal

9.A

Monika Vykydalová

9.A

Všem „Klokanům“  děkujeme za účast.

Družinový skřivánek

V pátek 23. 3. 2018 se ve školní družině konala pěvecká soutěž.

Děti si připravily oblíbené písničky. Všichni zúčastnění zpívali jako „skřivánci“. Porota měla nelehký úkol, vybrat ty nejlepší.

I. kategorie 1.třída:

1. místo – Oliver Leysek
2. místo – Rozálie Peterková
3. místo – Matěj Hušek

II. kategorie 2.třídy:

1. místo – Tereza Toráčová
2. místo – Barbora Slaná
3. místo – Lucie Odvářková, Adam Šlesinger

III. kategorie 3.třídy:

1. místo – Tadeáš Čermák
2. místo – Zuzana Brabcová
3. místo –  Julie Nováková

 

Všichni účinkující byli po zásluze odměněni. Nakonec jsme si s kytarou všichni společně zazpívali a strávili tak krásné odpoledne s písničkou.  

Okresní kolo recitační soutěže

Výprava recitátorů z naší školy si odvezla z okresního kola "Dětské scény" čtyři medaile.

Když se smíchá trochu nadání s velkou pílí a zodpovědností, je z toho velký úspěch. A nejinak tomu bylo i na letošním okresním kole recitace v Břeclavi, kam se vydalo deset žáků z naší školy porovnat síly s ostatními a soutěžit o postup do krajského kola.

1.místa si odvážejí Oliver Leysek, Lenka Odvářková a Marika Matochová, 2.místo získala Klára Kadlecová a budou okres Břeclav reprezentovat na krajské přehlídce.

Všichni naši žáci však odvedli výborné výkony a ve velké konkurenci se rozhodně neztratili.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Předškoláci navštívili naši školu

Blíží se zápis do 1.ročníků, a proto jsme pozvali předškoláky z okolních školek, aby si prohlédli naši školu.

Během dvouhodinového programu byly pro děti připraveny tři stanoviště.

V 1.třídě si vyzkoušeli, jaké je to být školákem a ukázali, co už umí.

Ve školní družině si pohráli s tzv. rozšířenou realitou - vymalovali si omalovánky, které se pomocí iPadů ožily.

V tělocvičně si pak protáhli tělo a zaskotačili.

Těšíme se na viděnou na dni otevřených dveří nebo u zápisu.

Recitační soutěž - školní kolo

Výsledky  školního kola recitační soutěže 1.stupně

Kategorie 0 : 1.třídy

1.       Místo: Matěj Otřísal

2.       Místo: Oliver Leysek

3.       Místo: Lukáš Kostrhoun, Karolína Mikešová

 

Kategorie I: 2tř. +3.tř.

1.       Místo: Lucie Šuterová

2.       Místo: Zuzana Brabcová

3.       Místo: Anna Oršoničová, Ondřej Fiala

 

Kategorie II. 4.tř + 5.tř.

 

1.       Místo: Lenka Odvářková

2.       Místo: Mia Ševčíková

3.       Místo: Jakub Slaný, Marina Svobodová

 

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Lyžařský výcvik, informace

LVZ - základní informace

Doporučený seznam věcí

Karneval ve školní družině

Ve středu 21.3. si děti ze školní družiny užily tance a soutěžení na již tradičním družinovém karnevalu.

Děti si vyrobily a připravily nádherné masky. Školní tělocvičnu ovládl maškarní rej. Po krátkém představení jednotlivých masek proběhly soutěže o ceny.

Děti zažily zábavné odpoledne plné tanečků a soutěží, při kterých se pobavily i zasmály. Za každou soutěž čekala děti sladká odměna.

A nuda ?? Ta určitě nebyla.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli sponzorským darem vychovatelky šd

Závody ve šplhu

V pondělí 19.2. se uskutečnily závody prvního stupně ve šplhu na tyči.

Chřipkové období se postaralo o redukci počtu soutěžících, ale i přesto byl téměř každý ročník zastoupen chlapci i dívkami.

Bouřlivá podpora publika vyburcovala závodníky k opravdu skvělým výsledkům. Blahopřejeme.

2. místo v okresním kole olympiády v NJ

Gratulujeme Veronice S. z 9.A k zisku 2.místa v okresním kole olympiády v německém jazyce a děkujeme za reprezentaci školy.

Cesta za pokladem

V den vysvědčení jsme se rozhodli zpříjemnit si tvořivě matematiku, aby „počítání“ děti bavilo.

K tomu jsme využili skupinovou práci a nazvali jsme hodinu „Cesta za pokladem“.

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, i podle obtížnosti zadání. Využili jsme k tomu z programu Smart notebook Grouper tool.

1. Jedním z úkolů bylo rozluštit tajenku, kde je ukryt poklad a jaké druhy kamenů poklad obsahuje. Děti počítaly příklady a k číslům přiřazovaly správná písmena.

2. úloha byla přijít na to, co mají jednotlivé příklady na sčítání a odčítání společné.

3. úkol - skupinové ztvárnění čísel těly bylo velmi zábavné.

4. úkol -skládání pohádkového obrázku /lota/, kde žáci přiřazovali početní příklady k výsledkům.

Za každý splněný úkol dostávali žáci zlaťáky, až jsme jich měli plnou truhlici.

Reakce dětí: „Dnes jsme si matematice jen hrály!“

Slovy pedagoga:

„V matematice jsme rozvíjeli tvořivou činnost dětí s předem promyšleným záměrem.“

Mgr. Vladimíra Mačková

ÚDIF

Dopoledne plné vědy s Úžasným divadlem fyziky - představení Oheň, země, voda, vzduch a Jednou provždy nehoří!

Oheň, země, voda, vzduch – 1. st.

Víte proč horkovzdušné balóny létají a proč železné lodě plavou, jakou sílu má vzduch, který nás obklopuje nebo kdy nejde papír zapálit sebevětším plamenem? Žáci viděli množství fyzikálních pokusů, některé z nich vypadali jako kouzla. Jejich podstatu si vysvětlili a snadno pochopili.

Děti si mohou vyzkoušet doma vyrobit rakety, nafouknout balónky pomocí limonády, sfouknout svíčky oxidem uhličitým.

Jednou provždy nehoří! – 2. st.

Oheň je krásná kombinace fyziky a chemie. Co všechno hoří a proč, lze vše hasit vodou a může oheň hořet i v teplotách neuvěřitelně nízkých. Žáci viděli pokusy s kapalným dusíkem; pokus s peroxidem a manganistanem draselným; pokusy s karbidem vápníku a dozvěděli se příběh žárovky

Děkujeme za úžasné dopoledne plné vědy.

Žáci 2.B si zahráli pohádku

Čtení s porozuměním je hlavní náplní českého jazyka 2. ročníku.

V následujícím videu uvidíte, jak žáci 2.B  pochopili a následně zdramatizovali pohádku „O dvanácti měsíčkách.“ Přinesli si rekvizity a nácvik pohádky prováděli o přestávkách. Své vystoupení následně předvedli svým kamarádům z 2.A a 1.B.

Návštěva eTwinningové panenky na naší škole

Panenka Dominika procestovala již skoro celou Evropu a dorazila i knám do 1.A.

Dominika je eTwinningová panenka, která s žáky a studenty, jež jsou zapojení do aktivity eTwinning a Erasmus +, cestuje po Evropě, navštěvuje školy, kde realizují eTwinningvoé aktivity a vše zaznamená na svůj cestovatelský deník.

Samozřejmě si Dominika nemohla nechat ujít návštěvu u nás a strávila zde nekrásnější období v roce - Vánoce. Žáci 1.A ji ukázali nejen svoji třídu, ale také svůj projekt nazvaný Malý koledníci a za to jim Dominika přivezla malé eTwinningové dárečky.

Celou návštěvu pak popsala v komiksu, který můžete vidět níže.

Hustopečská laťka

Dne 18.1.2018 se naši žáci zúčastnili již tradičních závodů ve skoku vysokém v hustopečské sportovní hale.

V kategorii přípravka jsme získali 2 medaile :

1.místo Jakub Jordán ( 5.A ) – 138 cm

3.místo Štěpán Kostrhoun ( 4.A ) – 120 cm

Leden v 1.B

- prvňáci navštívili městskou knihovnu s programem S kouzelným vláčkem do světa pohádek

- učí se v prvouce o lidském těle

- už čtou, píší a skládají slova a věty i na interaktivní tabuli

 

Sportovní den

Tělocvična plná sportovních aktivit pro žáky 2. ročníku.

Plavání

Źáci 2. ročníku absolvují kurz plavání.

Vánoční sportování

Děti z 1.A a z 1.B si společně před Vánocemi zasportovaly v tělocvičně a vyzkoušely i nové sportovní disciplíny.

Výtvarná soutěž

Napříč všemi ročníky proběhla výtvarná soutěž na téma Kouzlo zimy ... a výsledek je opravdu kouzelný!

Vánoční země

Předvánoční úterní odpoledne nám zpříjemnili žáci vystoupením "Vánoční země".

Fotokoutek

Ježíšek už tu byl!

Advent a Vánoce ve školní družině

Letošní ADVENT jsme s dětmi ve školní družině uvítali nazdobeným stromečkem, který nám navodil atmosféru Vánoc, a tak jsme se dali do vánočního tvoření. Po celý prosinec jsme vyráběli postavičky a zápichy Mikuláše, Anděla a Čerta, Adventní kalendář, vánoční přáníčka a ozdoby na stromeček, jmenovky na dárky, svícínek a papírový vánoční stromeček.
Za naše celoroční snažení, nás ve školní družině navštívil Ježíšek, který nám přinesl spoustu dárků. My jsme mu za to zazpívali koledy a přednesli básničky.

Čas nám ubíhal = sladce a voňavě.  :-)

Vánoční turnaj ve florbalu

V pondělí 11.12.2017 se žáci 3. – 5.ročníku utkali ve florbalu.

Turnaj probíhal za bouřlivé divácké podpory dle skupin od 2. do 5. vyučovací hodiny. Snad poprvé bylo možno vytvořit i dívčí skupinu o 3 týmech. Celkem se účastnilo 55 žáků a žákyň.

Výsledky

Skupina A:
1. místo 3.B
2. místo 3.A
3. místo 4.A – b

Skupina B (dívky):
1.místo 5.A-d
2.místo 4.A-c
3. místo 4.A-d

Skupina C:
1.místo 5.A-c
2.místo 5.A-b
3.místo 5.A-a
4.místo 4.A-a

Všem hráčům patří pochvala za bojovnost a nasazení v průběhu turnaje.

Mikulášská nadílka

V úterý nás navštívil Mikuláš s celou svojí družinou.

Děti měly připraveny pěkné básničky a písničky a dostaly malou sladkou odměnu.

Šesťáci na exkurzi

Šesťáci na exkurzi v Planetáriu a Anthroposu.

Školní sbor

Pusťte si tento týden od pondělí do středy Český rozhlas Brno.

V programu "Dobré ráno, Moravo!" uslyšíte nahrávky písní našeho školního sboru od 8:50 hod, odpoledne od 15:50 hod.


pondělí - soundtrack z filmu Odvážná Vaiana
úterý - Rolling in the deep
středa - Budliky, budliky

Přednáška Policie ČR

Prvňáci z obou tříd si poslechli policejní pohádky a naučili se, jak se zachovat v situaci, když se ztratí nebo jim cizí lidé něco nabízí. Drželi v ruce i pravý policejní odznak a dozvěděli se něco nového o bezpečnosti na silnici.

Slavnostní předávání slabikáře

1.B navštívila v jeden den víla a předala jim po splnění úkolů Slabikář.

Prvňáci už umí první písmena, čtou i slabiky, slova a věty. Brzy budou číst svoje první pohádky.

Recenze žáků 2. stupně na hraný dokument

Nicholas Winton – Síla lidskosti


„Film byl pěkný, dojemný a dává DŮVOD K ZAMYŠLENÍ. Musí být úžasné, se s někým jako je Nick setkat.“ Vílem 7.A

„Film byl velice záživný a zároveň smutný. Na to, co Nicholas Winton udělal, tak bychom měli být všichni pyšní… Nejvíc mě pobavilo, jak v 98 letej stařík JEZDIL BUGINOU. Zkrátka tenhle film doporučuju.“ David 7.A

„Nejdřív, když jsem o něm slyšela, tak jsem si říkala, že je to zase nějaká dějepisná osoba, která mě zas tolik nebude zajímat. Ale když jsem viděla ten dokument, zanechalo mi to takovej divnej pocit. Představit si být v takové situaci je hrozný. Kdyby mě rodiče postavili na vlak, rozloučili se se mnou a už bych je nikdy neviděla, ale přitom mi vlastně zachránili život. Vlastně Nicholas Winton by mi zachránil život. Je to dost divnej pocit. Pořád nechápu, jak byl schopen udělat takový čin. Jak to dal dohromady? Jak zachránil tolik lidí? Podle mě je to takový hrdina. A ještě se dožil tolika let, díky POZITIVNÍ ENERGII. To je neuvěřitelný.“ Bára 7.A

„Působil na mě smutně, ale UKÁZAL PRAVDU, jaká byla 2. světová válka hrozná. A myslím, že takový lidi jako byl sir Nicholas Winton, svět potřebuje. A ukazuje, že dobří lidé ještě existují.“ Mia 8. B

„Film se mi líbil. Dojal mě. Dozvěděl jsem se hodně informací a film bych doporučil i ostatním. Podle mě byl Nicholas SUPER ČLOVĚK.“ Tomáš 9. B

„Bylo to smutné. Ale na konci krásné. Nicholas Winton byl hrdina. Já bych skočila pod vlak. A chudáčci děti. Nikdy bych nedala tříleté dítě pryč. A ti, co to udělali, udělali dobře, protože je zachránili. Já bych brečela jak o závod. Po válce se třeba našli, ale většina se vrátila zbytečně. Chudáci lidi. Debil Hitler.“ Aneta 6. A

„Síla lidskosti, film, který je o Nicholasi Wintonovi, který zachránil 669 převážně židovských dětí. Film se mi moc líbil, ale některé části byly fakt hodně smutné, že i někdo skoro plakal. Mně teda spadla slza z očí, ale že by se mi chtělo brečet, to ne. Film hodnotím pěti hvězdičkami z pěti.“ Jan 6. A

„Než to všechno začalo, myslela jsem si, že mě to nebude vůbec bavit, že takový věci a témata jdou mimo mě. Pár minut jsem si to ještě myslela na začátku. Měla jsem divný pocit, cítila jsem trochu i úzkost a ponořila jsem se do dokumentu. Přišlo mi ta doba dost krutá. UVĚDOMILA JSEM SI, ŽE MÁM VŠE, CO K ŽIVOTU POTŘEBUJI. A teď je mi celkem i blbý, co jsem po rodičích chtěla. Protože mít rodiče, to už je dost velký dar, o který nechci přijít. Nevěřila jsem, že takoví lidé vůbec jsou. Myslím, že málo lidí by to udělalo bez peněz a bez jakékoliv slávy. Škoda, že už není mezi námi. Zaplatila bych za to, abych ho mohla potkat a slyšet, jak to asi prožíval. Dokument mě i rozbrečel a strašně se mi líbil. Bylo strašně hezký vidět, jak ty lidi jsou mu za vše vděční.“ Justýna 9. B

„Film mě bavil. Působil na mě celý dojemný, ale slzy jsem udržela. Líbila se mi část, jak se setkal s dětmi, které zachránil.“ Andrea 8. A

„Tento dokument by měla vidět spousta lidí, aby si uvědomili, co je důležité. Stačí jen obyčejná lidská slušnost jednoho k druhému. Je to úžasný dokument o úžasném a NEOBYČEJNĚ SKROMNÉM ČLOVĚKU. Nebýt jeho ženy, která našla knihu s dokumenty na půdě v roce 1988, nikdy bychom se nedověděli o muži a „jeho 669“ dětech. Je to silný a dojemný příběh, který na mě hodně zapůsobil.“ Lucie 9. B

„Nicholas Winton byl fakt hodný člověk. Je škoda, že na světě není takový každý člověk. Je mi líto lidí, kteří si museli projít válkou a být zavřeny v koncentračních táborech, kde je potom zabili. Určitě bych si tím nechtěla projít. Sice bych byla ráda, že mě zachránil, ale nabídku bych asi nepřijala, protože bych chtěla, aby přežila i moje rodina. Radši bych trpěla s nimi, než abych po mém návratu zjistila, že je zabili a že na světě nemám nikoho z mích nejbližších.“ Kristýna 7. A

„Tento film mě hodně FASCINOVAL a myslím si, že ten film je hodně k zamyšlení nad tím, jak se lidi chovali dřív a jak se lidi chovají teď. Myslím si, že ne každý by dokázal zachránit tolik životů. Film na mě působil velmi silným dojmem. Opravdu nutí k zamyšlení, protože toto by člověk ve 21. století rozhodně neudělal.“ Natálie 8. B

„Dokument byl smutný a taky poučný. Taky se mi líbilo, že zachránil 669 dětí. Bez něho by ty děti nepřežily a někteří žijí do teď a prý žije na našem území ČR asi 7 zachráněných dětí. Bez Nicholase Wintona by ty děti nepřežily! On sám se dožil 106 LET. Před tím, než umřel, tak se ho všichni ptali, jak se člověk může dožít tolika let. A on odpověděl, že se stačí každý den zasmát. A je to pravda.“ Valerie 6. A

„Mně se film celkem líbil. Byl to vlastně dokument, ale velmi dobře zpracovaný a stručný. To hlavní, co jsem si z tohoto dokumentu vzal, bylo poučení, že síla lidskosti není, když je člověk slušný a má dobré způsoby a vychování, to ne. SKUTEČNÁ SÍLA LIDSKOSTI JE SCHOPNOST POMÁHAT DRUHÝM LIDEM. Když vidím, že někdo má s něčím potíže a já vím, že mu mohu pomoci, tak to udělám, jako to udělal i Nicholas. Dokument byl jinak ve chvílích dojemný a hodně citový. Doporučoval bych ho svým blízkým, a co se týče hodnocení, dal bych tomuto dokumentu za jedna.“ Tomáš 9. B

„Nedokážu si představit, že bych prožila to, co prožilo těchto 669 dětí. Tento film mě fascinoval na tolik, že jsem se i rozbrečela. Je veliká škoda, že se s tímhle úžasným mužem už nemůže naše a další generace setkat. Já osobně bych se s ním moc ráda setkala, ale bohužel nemůžu. Tento úžasný muž a jeho příběh mě velmi zaujal.“ Eliška 8. B

„Prostě WAU. U žádnýho filmu jsem nikdy neukápla slzu. NAPLŇUJÍCÍ film, EMOTIVNÍ a tak. Velký respekt pánovi, co to udělal…“ Kristýna 7.A

„Nejvíc se mi líbilo, že to bral všechno jako SAMOZŘEJMOST. Bral za samozřejmost, že zachránil 669 dětí…. Měli bychom si začít vážit takových lidí.“ Katka 6. A

„Z tohoto dokumentu jsem si spoustu odnesla… Nejvíc jsem plakala, když jsem viděla, jak se děti u vlakového nádraží loučí s rodiči a nevědí, že je vidí naposled… Jsem ráda, za to, v jakém jsme století a že se mi zatím nic takového nestalo a budu doufat, že se nic podobného nestane.“ Melany 7. A

„Dokument ve mně zanechal pocit, že nikdy nevíme, co nás může potkat a že je škoda, že neexistuje tolik dobrých lidí, jako je Nicholas Winton. Považuji ho za hrdinu a cením si toho, že dokázal zachránit tolik dětí a přitom hledat rodiny, které by byly ochotné si děti vzít. Bylo hrozné vidět, jak si rodiče dětí mysleli, že až válka skončí, tak se spolu zase uvidí a budou spolu žít dohromady. Při dokumentu jsem byla DOJATÁ a furt jsem plakala. Jsem ráda, že je takový dokument, který OTEVŘE VŠEM OČI a zároveň připomene, že se něco takového stalo.“ Tereza 7. A

„Nejvíc mě dojala část, kdy vstali lidé, kterým zachránil život, a začali mu děkovat. V tento moment jsem ho chtěla poznat osobně. Tohle je pravý hrdina. Podle mě by měl dostat NOBELOVU CENU MÍRU, protože když ne za něco takového, tak za co? Tolik lidí, kteří něco takového dokázali, na světě není moc. Určitě bychom si z něj měli vzít příklad.“ Veronika 9. A

Výsledky sběru kaštanů

Nasbíranými kaštany bude přikrmována lesní zvěř v polesí Židlochovice.

Třídy : 1.A 282 kg
3.A 202 kg
2.A 162 kg
4.A 58 kg
3.B 55 kg
2.B 50 kg
1.B 21 kg
5.A 15 kg
Jednotlivci : Martin Chvála 107 kg
Zuzana Brabcová 102 kg
Viktorie Moravcová 96 kg
Tomáš Wech 45 kg
Radim Kapečka 44 kg

Bramborový týden v ŠD

Děti si přinesly do školní družiny brambory. Nejdříve jsme si povídali, jak se k nám do Evropy a do naší země brambory dostaly. Potom jsme si je pořádně prohlédli a řekli jsme si, co se dá z brambor vyrobit. Vzpomněli jsme si na básničky a písničky, ve kterých se objevují brambory. Ale nejvíce se děti těšily, až si budou moci vyrobit, každý svého panáčka z brambor „Bramboráka“. Za pomocí korálek, knoflíků, špejlí, vlny, mašliček atd. pod rukama dětí vznikaly okouzlující postavičky.

Každý si svého „BRAMBORÁKA“ pojmenoval a dnes zdobí naši podzimní výstavu ve škole!!

Vychovatelky ŠD Hana a Jana

Stmelovací aktivity

Stmelovací aktivity

Do šestých tříd nám zavítali noví žáci připravili aktivity, při kterých se mohli trochu více poznat, říci si milá slova, naučit se spolupracovat, ale také se naučit ztišit, když je to potřeba.

Mikulčice

I letos se naši žáci vydali na velkomoravské hradiště do Mikulčic.

Protože máme pouze jednu třídu sedmáků, vzali jsme na exkurzi i třídu 6.A. Žáci se seznámili s životem na Velké Moravě. Tentokrát měli možnost spolupracovat i s archeologem a zkusit si v jednom z kostelů vykopat starodávné artefakty. Hrou drvení a střelbou z luku pak zakončili velice poučnou exkurzi.

ŠD v knihovně

Naše školní družinka navštívila městskou knihovnu, kde strávila dvě zábavná odpoledne s Čtyřlístkem.


K příjemnému odpoledni přispěli kamarádi Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. Děti zvládly i malý kvíz, který si pro nás paní knihovnice připravily, tímto jim moc děkujeme za milé pozvání. Zavzpomínejte a vyzkoušejte si své znalosti i vy!


Ocenění kvality pro eTwinningový projekt

Certifikát zvaný Quality Label získal projekt s názvem "Water", který loni realizovali žáci 8.ročníku.

eTwinningové projekty mají na naší škole dlouholetou tradici. Nebylo tomu jinak ani v minulém školním roce, kdy si žáci naší školy společně s žáky Základní školy Ľudovíta Fullu z Košic rozšiřovali znalosti o tématu „Voda“. Ocenění kvality převzala koordinátorka projektu Mgr. Helena Salátová na Národní konferenci eTwinning, která se letos konala v Olomouci.

Projekt byl zaměřen na vodu kolem nás. Žáci se zlepšovali v sociální komunikaci a spolupráci, využívali různé ICT nástroje. V rámci projektu navštívili čističku odpadních vod, uskutečnili několik videokonferencí, věnovali se chemickým pokusům a v mezinárodních týmech zpracovali výstupy projektu – koláž fotografií, komentovanou animaci „Koloběh vody“, mapu minerálních vod partnerské země a prezentaci „Jak šetřit vodou“.

Sportovní setkání partnerských měst v Modre

Naši žáci úspěšně reprezentovali město Hustopeče při tradičním sportovním setkání partneských měst. Tentokrát v Modre ...

Dračí den ve 2. A

V pátek 13. 10. měli druháci v rámci projektového vyučování „ Dračí den“.

V ČJ si napsali o drakovi diktát, v M a VV vyrobili z geometrických tvarů obrázek létajícího draka, v HV se naučili písničku o pyšném drakovi a v TV si zkusili draka pouštět. Sice moc nefoukalo, ale i tak jsme si všichni vyučování užili. 

Ovoce a mléko do školy

Projekt pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Projekt „Ovoce do škol“, který už několik let probíhá v rámci prvního stupně, byl od září tohoto roku rozšířen i pro žáky druhého stupně. Projekt smluvně zaručuje dodávku ovoce jednou týdně pro každého žáka.

V letošním školním roce se naše škola přihlásila také do projektu „Mléko do škol“, v rámci kterého obdrží každý žák školy balení trvanlivého mléka jednou za 14 dní.

Naši prvňáčci

Prvňáci si procházejí tzv. přípravným obdobím.

Učí se déle soustředit, pracovat chvíli samostatně, plnit úkoly, naslouchat různým pohádkám, rozlišovat věci, rozvíjet sluch, řeč….. Zkrátka, je toho docela hodně. Poznáme už třídy ve 2. patře, víme, kde je tělocvična, šatna… Rozhodně se nebojíme, adaptovali jsme se dobře a těšíme se na další dobrodružnou cestu ve škole.

Zahájení školního roku 

Nový školní rok jsme společně přivítali na školním dvoře.

Žáky uvítal také místostarosta města pan Bořivoj Švásta. Vzdělávat se letos bude 315 žáků, tedy v celkovém počtu více než v předchozím školním roce. Prvně zasedne do školních lavic 36 prvňáčků, rozdělených do dvou tříd. 

Jistě budeme pokračovat v projektových činnostech, které zlepšují komfort a kvalitu vzdělávání na naší škole. Jedná se o projekt "Personální podpora ZŠ Nádražní ", v rámci kterého se podařilo získat téměř 900 000 Kč a jehož hlavním cílem je vzdělávání pedagogů a zajištění služeb Školního poradenského centra. Mezinárodní projekty realizované v rámci aktivity eTwinning jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. V oblasti mezinárodní spolupráce patříme k nejlepším v republice a prostřednictvím těchto aktivit můžeme mimo jiné financovat nadaným žákům studijní pobyty v zahraničí.

Nově do provozu uvedeme on-line informační a komunikační systém spojený s elektronickou žákovskou knížkou a elektronickou třídní knihou. Věříme, že se tím podstatně změní, zjednoduší a zrychlí informovanost zákonných zástupců.

V budově školy probíhaly o prázdninách standardní úklidové a opravné práce, nad rámec běžných činnosti bylo nutné provést rekonstrukci kabinetů a byly opraveny a vymalovány prostory tělocvičny.

Vše je tedy připraveno a nezbývá než všem přát úspěšný a dobrý nový školní rok.

Hezké babí léto.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy

Aktuality

Nádražka tančí

29.06.2018

Video a fotografie ze školní akademie.

... celý článek

Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd

28.06.2018

Poslední vysvědčení si z rukou třídních učitelek převzali naši letošní deváťáci na hustopečské radnici.

... celý článek

Hedáme asistenta pedagoga

27.06.2018

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 příjme pro školní rok 2018/2019 asistenta pedagoga.

... celý článek

Školní autobus

14.06.2018