ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Akce školy 2017/2018

Dračí den ve 2. A

V pátek 13. 10. měli druháci v rámci projektového vyučování „ Dračí den“.

V ČJ si napsali o drakovi diktát, v M a VV vyrobili z geometrických tvarů obrázek létajícího draka, v HV se naučili písničku o pyšném drakovi a v TV si zkusili draka pouštět. Sice moc nefoukalo, ale i tak jsme si všichni vyučování užili. 

Ovoce a mléko do školy

Projekt pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Projekt „Ovoce do škol“, který už několik let probíhá v rámci prvního stupně, byl od září tohoto roku rozšířen i pro žáky druhého stupně. Projekt smluvně zaručuje dodávku ovoce jednou týdně pro každého žáka.

V letošním školním roce se naše škola přihlásila také do projektu „Mléko do škol“, v rámci kterého obdrží každý žák školy balení trvanlivého mléka jednou za 14 dní.

Naši prvňáčci

Prvňáci si procházejí tzv. přípravným obdobím.

Učí se déle soustředit, pracovat chvíli samostatně, plnit úkoly, naslouchat různým pohádkám, rozlišovat věci, rozvíjet sluch, řeč….. Zkrátka, je toho docela hodně. Poznáme už třídy ve 2. patře, víme, kde je tělocvična, šatna… Rozhodně se nebojíme, adaptovali jsme se dobře a těšíme se na další dobrodružnou cestu ve škole.

Zahájení školního roku 

Nový školní rok jsme společně přivítali na školním dvoře.

Žáky uvítal také místostarosta města pan Bořivoj Švásta. Vzdělávat se letos bude 315 žáků, tedy v celkovém počtu více než v předchozím školním roce. Prvně zasedne do školních lavic 36 prvňáčků, rozdělených do dvou tříd. 

Jistě budeme pokračovat v projektových činnostech, které zlepšují komfort a kvalitu vzdělávání na naší škole. Jedná se o projekt "Personální podpora ZŠ Nádražní ", v rámci kterého se podařilo získat téměř 900 000 Kč a jehož hlavním cílem je vzdělávání pedagogů a zajištění služeb Školního poradenského centra. Mezinárodní projekty realizované v rámci aktivity eTwinning jsou nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. V oblasti mezinárodní spolupráce patříme k nejlepším v republice a prostřednictvím těchto aktivit můžeme mimo jiné financovat nadaným žákům studijní pobyty v zahraničí.

Nově do provozu uvedeme on-line informační a komunikační systém spojený s elektronickou žákovskou knížkou a elektronickou třídní knihou. Věříme, že se tím podstatně změní, zjednoduší a zrychlí informovanost zákonných zástupců.

V budově školy probíhaly o prázdninách standardní úklidové a opravné práce, nad rámec běžných činnosti bylo nutné provést rekonstrukci kabinetů a byly opraveny a vymalovány prostory tělocvičny.

Vše je tedy připraveno a nezbývá než všem přát úspěšný a dobrý nový školní rok.

Hezké babí léto.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy

Aktuality

Zápis do prvních tříd

19.04.2018

U náš už jsou naši budoucí prvňáčci zapsaní!

... celý článek

Stali jsme se oficiální eTwinningovou školou

12.04.2018

Evropské centrální středisko pro eTwinning nám udělilo certifikát „eTwinningová škola“. Je to skvělý úspěch celého eTwinningového týmu na naší škole.

... celý článek

Okrskové kolo ve vybíjené

10.04.2018

Z tradičního turnaje ve vybíjené si naši borci odvezli 2. místo.

... celý článek

Matematický Klokan

9.04.2018

Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. ročníku ve všech čtyřech věkových kategoriích.

... celý článek

Z fotogalerie

Pro učitele

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, přísp. org., 693 01 Hustopeče, IČO: 71009868, Tel/fax: 515 266 420, skola@zs-nadrazni.cz © graweb