ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Školní družina

Vychovatelky:

 Bc. Jana Hrnčiříková, Hana Fraňková, Kateřina Papežová

Kontakty:

     Školní družina: 725 340 265

     Kancelář školy: 725 326 471 , 519 412 489

     e-mail: druzina-nadrazni@seznam.cz

Provoz:

Ranní družina 

 6:30 – 7:45  pro všechny žáky  1. stupně 

Odpolední družina 

 11:30 – 16:00

Žáci musí být evidováni zápisním lístkem vyplněným rodiči.

 Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD.

Všeobecné informace:

Příspěvek na ŠD je 200Kč (pololetí).
Děti si přinesou - papírové kapesníčky, sirup, malý umělohmotný hrníček - podepsaný.
Do skříňky v šatně - věci na převlečení na školní hřiště (tričko, tepláky), pláštěnku nebo deštník - vše podepsané.

Odchody ze ŠD se řídí informacemi v zápisním lístku.

Žáka mohou v jiný termín než v zápsiním lístku rodiče ze ŠD vyzvednout osobně nebo na záladě písemné omluvenky psané volnou formou na samostatném papíru nebo v deníčku, omluvenka musí obsahovat datum a podpis rodičů.

Děti bez předchozí písemné omluvy nepouštíme.

Povinnosti žáků:

Žáci i rodiče se řídí Vnitřním řádem školy a ŠD.

Přihlášený žák má povinnost navštěvovat ŠD.

Po ukončení vyučování přechází žák automaticky do prostor ŠD.

Žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostředí ŠD.

Pokud žák soustavně porušuje Vnitřní řád ŠD a narušuje její činnost, může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze ŠD.

Obědy :

Na obědy chodíme do školní jídelny ZŠ Komenského ve 12:30, zpět do školy se vracíme v 13:30 hod.

Žáci si musí v kanceláři školní jídelny zakoupit čip za 100 Kč, na který jim rodiče ukládají peníze (500 Kč/měsíc). Sledování  zůstatku a objednávání obědů je možné provádět telefonicky 519 363 632 či přes internet.

 Při nemoci musí rodiče odhlásit oběd do 8:00 toho dne. Výběr jídel konzultujte s dětmi!

 Další informace o provozu Vám poskytnou vychovatelky ŠD.

 Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

 

Pro učitele

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, přísp. org., 693 01 Hustopeče, IČO: 71009868, Tel/fax: 519 412 489, skola@zs-nadrazni.cz © graweb